SØKNAD OM KJØP AV BOLIG


Undertegnede søker med dette om kjøp av bolig i Bjerkenetunet borettslag. Søknaden er ikke bindende før en event. kontrakt er signert. Boligene i prosjektet tildeles etter søkernes medlemsannsienitet i PBBL. Medlemskap kan tegnes hos Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag og må være i orden før søknadsfristens utløp. Dette gjelder også overføring av medlemskap.
Frist for å melde forkjøpsrett er fredag 27. mars klokken 12.00.

Meld din forskjøpsrett her


Medlem i PBBL
JaNeiØnsker leilighet nr. ( i nummerert rekkefølge):